Skoči na sadržaj

Projekat BSBSA

Kada?

1. oktobar 2023. – 1. oktobar 2027.

Ko?

Partneri u konzorcijumu projekta su Udruženje Građana Kruna (Kruna) iz Srbije, Mnogo Deinosti Enterprice (Mnogo Deinosti) iz Bugarske a koordinator projekta je Save Or Cancel Production SRL (Save or Cancel) iz Rumunije.

Gde?

Rumunija, Bugarska i Republika Srbija.

Šta?

Ciljevi projekta su:

O1. Šest umetničkih intervencija u javnim prostorima u Bugarskoj, Rumuniji i Srbiji kako bi ih transformisali u prijatnija i pristupačnija mesta.

O2. Deset kreativnih umetničkih radionica za decu i odrasle, koje će voditi gostujuće umetnice i umetnici.

O3. Šest razgovora sa umetnicima koji će učesnicima pružiti priliku da razmene iskustva i znanja sa gostujućim umetnicima.

O4. Osam tura ulične umetnosti u Beogradu i Sofiji.

O5. Objavljivanje knjige koja dokumentuje umetničke intervencije u Rumuniji, Bugarskoj i Srbiji i pruža pregled ciljeva, metodologija i rezultata projekta.

O6. Mapa sa lokacijama šest umetničkih intervencija, kao vodič za posetioce koji žele da istraže transformisane javne prostore i saznaju više o umetnicama i umetnicima koji su uključeni u projekat.

O7. Tri multidisciplinarne izložbe koje prikazuju dela iz tri zemlje, olakšavajući kulturnu mobilnost radova umetnica i umetnikaka i podstičući kulturnu razmenu.

Zašto?

BSBSA je zajednički projekat tri organizacije iz Bugarske, Srbije i Rumunije. Cilj ovog projekta je da podrži stvaranje i cirkulaciju evropske umetnosti. Projekat redefiniše javne prostore kroz transformativne umetničke instalacije.

Ovaj projekat je sufinansiran kroz program Kreativna Evropa Evropske unije. Projekat se fokusira na jačanje kapaciteta evropskih kulturnih i kreativnih sektora. Cilj mu je da to postigne promovisanjem međunarodnog angažmana kroz kulturnu razmenu i izlaganjem radova umetnika na multidisciplinarnim izložbama koje obuhvataju tri države.

Kako?

BSBSA projekat koristi umetnost za oživljavanje javnih prostora u Bugarskoj, Rumuniji i Srbiji. Kroz umetničke intervencije, radionice, predavanja, ture, knjigu o urbanoj umetnosti, mape ulične umetnosti i izložbe teži da ojača saradnju sa lokalnim zajednicama, umetnicima i svim zainteresovanim stranama.