Skoči na sadržaj

BSBSA projekat povezuje umetnike iz Srbije, Rumunije i Bugarske

The BSBSA project brings together artists from Bulgaria, Serbia and Romania

Projekat BSBSA (Belgrade Sofia Bucharest Street Art) okuplja umetnike iz Bugarske, Srbije i Rumunije sa jasnom misijom: podsticaj stvaranju i cirkulaciji evropske umetnosti. Kako bi se to postiglo, projekat BSBSA okuplja umetnike iz različitih sredina. Kroz saradnju na transformativnim umetničkim instalacijama, umetnici i umetnice redefinišu javne prostore u Bugarskoj, Rumuniji i Srbiji.

Ovaj projekat je sufinansiran kroz program Kreativna Evropa Evropske unije. Projekat se fokusira na jačanje kapaciteta evropskih kulturnih i kreativnih sektora. Cilj mu je da to postigne promovisanjem međunarodnog angažmana kroz kulturnu razmenu i izlaganjem radova umetnika na multidisciplinarnim izložbama koje obuhvataju tri države.

U suštini, želja je da seu okviru projekta BSBSA kroz umetnost humanizuju javni prostori u Bugarskoj, Rumuniji i Srbiji. Kroz umetničke intervencije, radionice, razgovore, vođene ture, knjigu posvećenu urbanoj umetnosti, mapu ulične umetnosti i multidisciplinarne izložbe, ostvaruje se saradnja sa lokalnim zajednicama, umetnicima i zainteresovanim stranama i podstiče regeneracija i promocija javnih prostora.

Ciljevi projekta:

  • Transformacija javnih prostora kroz šest umetničkih intervencija.
  • Organizacija deset kreativnih radionica za sve uzraste.
  • Organizacija šest panela sa umetnicima kako bi se pokrenula interakcija.
  • Organizacija osam tura sa fokusom na uličnu umetnost u Beogradu i Sofiji.
  • Objavljivanje knjige posvećene urbanoj umetnosti koja dokumentuje intervencije u Rumuniji, Bugarskoj i Srbiji.
  • Kreiranje mape koja vodi istraživače kroz umetničke intervencije u javnim prostorima
  • Organizacija tri multidisciplinarne izložbe kako bi se podstakla kulturna razmena.

Novosti

Pratite aktivnosti projekta na zvaničnim kanalima instagramfacebook i youtube.