Prodъlžete kъm sъdъržanieto

Относно проекта

Кога?

1 Октомври 2023 – 1 Октомври 2027

Кой?

Партньори в консорциума: Udruzenje Gradjana Kruna (Kruna) от Република Сърбия, Много Дейности Ентерпрайс  (Mnogo Deinosti) от България, а координатори на проекта са Save Or Cancel Production SRL (Save or Cancel) от Румъния.

Още партньори по проекта: Lente, Biblioteca Metropolitană București, Romexpo, and the media partners are IQads, La pas prin Brașov, Litera 9, Munteanu, Revista Atelierul, Revista Golan, The Institute.

Къде?

Активностите по проекта ще се случват на територията на България, Сърбия и Румъния.

Какво?

Цели на проекта:

1. Представяне на шест художествени намеси в публична среда и с цел приобщаване на нови публики.

2. Организиране на десет творчески работилници подходящи за всички възрастови групи, с участието на водещи професионалисти в сферата на публичните изкуства.

3. Да бъде домакин на шест публични срещи-разговор с подбраните художници, даващи възможност на публиката да сподели опита на утвърдени художници от бранша.

4. Да проведе осем разходки в България и Сърбия за посещение на селектирани произведения  в градска среда с водещи професионалисти в сферата на публичните изкуства.

5. Публикуване на книжно издание с документация на селектирани произведения в градска среда от България, Румъния и Сърбия, и обзор на етапите на проекта през периода на събитийна дейност.

6. Създаване на дигитална карта със селектирани произведения в градска среда от България, Румъния и Сърбия, която да продължи практиките и да се отвърди като водеща карта на изкуството в градска среда.

7. Да организира три мултидисциплинарни групови изложби в България, Румъния и Сърбия, които да ретроспектират културният обмен и мрежата от художествени практики и взаимовръзки. 

Защо?

BSBSA е творчески проект за худежествени практики и обмен, който представя автори от България, Румъния и Сърбия, и как тяхното изкуство циркулира на картата на Европа. Проектът цели архивиране на артистичните способи за работа в публична среда и подбира автентични представители от трите държави членки. 

Проектът е съфинансиран от Европейски Съюз с подкрепата на програма Творческа Европа и има за цел да утвърди потенциала на културните и творчески сектори в Европа и да насърчи и ангажира международната публика посредством обмен на произведения и автори в публични изяви. 

Как точно?

Организаторите на проекта си сътрудничат с местни общности за регенериране и популяризиране на публични пространства. Програмата включва художествени интервенции, семинари, лекторики, организирани посещения на произведения в градска среда и разговори с автори, създаване на книжно издание с подбрани творби, дигитална карта на градското изкуство и мултидисциплинарни групови изложби в България, Румъния и Сърбия.