Prodъlžete kъm sъdъržanieto

Календар

Програмата на проекта BSBSA съдържа разнообразен набор от активности, в това число – артистични интервенции трансформиращи градската среда, увлекателни работилници за всички възрастови групи, вдъхновяващи разговори с артисти – участници, завладяващи обиколки на градското изкуство и групови мултидисциплинарни изложби, нашият календар е изпълнен с възможности за изследване и съучастие в европейското изкуство и най-новите форми на артистични практики в публична среда с автори от България, Румъния и Сърбия.

BSBSA програмен календар:

Официално откриване

Стартираща среща в Белград, Сърбия

Официално откриване на интернет портала

Работилница за изкуство в градска среда  (1) в Букурещ, Румъния

Работилница за изкуство в градска среда  (2) в Букурещ, Румъния

Художествена намеса в градска среда  (1) в Букурещ, Румъния

Разговор с автор на тема Изкуство в градска среда  (1) в Букурещ, Румъния

Работилница за изкуство в градска среда  (3) в Букурещ, Румъния

Работилница за изкуство в градска среда  (4) в Букурещ, Румъния

Художествена намеса в градска среда  (2) в Букурещ, Румъния

Разговор с автор на тема Изкуство в градска среда  (2) в Букурещ, Румъния

Мултидисциплинарна групова изложба  (1) в Букурещ, Румъния

Образователен тур за Изкуство в градска среда (1) в София, България

Работилница за изкуство в градска среда  (5)  в София, България

Художествена намеса в градска среда  (3) в София, България

Образователен тур за Изкуство в градска среда (2) във Велико Търново, България

Мултидисциплинарна групова изложба  (2) в София, България

Работилница за изкуство в градска среда  (6) във  Велико Търново, България

Разговор с автор на тема Изкуство в градска среда (3) в София, България

Образователен тур за Изкуство в градска среда (3) във Варна, България

Работилница за изкуство в градска среда  (7) във  Варна, България

Образователен тур за Изкуство в градска среда (4) във Варна, България

Работилница за изкуство в градска среда  (8) във  Варна, България

Художествена намеса в градска среда  (4) във Варна, България

Разговор с автор на тема Изкуство в градска среда (4) във Варна, България

Образователен тур за Изкуство в градска среда (5) във Велико Търново, България

Официално откриване на дигитална карта на градското изкуство

Образователен тур за Изкуство в градска среда (6) Белград, Сърбия

Работилница за изкуство в градска среда  (9) в Белград, Сърбия

Художествена намеса в градска среда  (5) в Белград, Сърбия

Разговор с автор на тема Изкуство в градска среда (5) в Белград, Сърбия

Образователен тур за Изкуство в градска среда (7) Белград, Сърбия

Официално откриване на книжното издание за градското изкуство BSBSA

Работилница за изкуство в градска среда  (10) в Белград, Сърбия

Художествена намеса в градска среда  (6) в Белград, Сърбия

Разговор с автор на тема Изкуство в градска среда (6) в Белград, Сърбия

Образователен тур за Изкуство в градска среда (8) Белград, Сърбия

Мултидисциплинарна групова изложба  (3) в Белград, Сърбия